Tipy na výlet


Kleť

Vzdálenost z Českého Krumlova: 9 km S | GPS: 48°51'55.051"N, 14°17'3.527"E 

Z daleka viditelnou dominantou severně od Českého Krumlova je 1 084 m vysoká hora Kleť s televizním vysílačem a nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách z roku 1825. Observatoř na Kleti se zaměřuje na výzkum planetek a komet. Na vrcholu, na který je možné se dostat sedačkovou lanovkou, se nachází pension a restaurace. 


Klášter Zlatá Koruna

Vzdálenost z Českého Krumlova: 8 km SV | GPS: 48°51'20.599"N, 14°22'16.846"E 

Rozsáhlý cisterciácký klášter, jeden z největších a nejzachovalejších na našem území. Založil jej v roce 1263 český král Přemysl Otakar II. s cílem demonstrovat panovnickou moc proti jihočeským Vítkovcům. Gotický klášterní areál vyrůstal téměř sto let, pozdějšími přístavbami se ještě rozšířil. Zrušen byl Josefem II. r. 1785. Nad ostatní objekty vyniká chrám Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přiléhá konvent a nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných. Klášter je přístupný veřejnosti a je v něm umístěna stálá expozice jihočeského písemnictví 


Dívčí kámen

Vzdálenost z Českého Krumlova: 11 km SSV | GPS: 48°53'21.27"N, 14°21'25.11"E 

Rozsáhlá zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem, severně od Zlaté Koruny. Velké a dobře opevněné sídlo založili roku 1349 se svolením krále Karla IV. čtyři bratři z Rožmberka a v držení tohoto mocného rodu zůstal hrad téměř po celou dobu své existence. V roce 1394 tu dokonce krátce věznili krále Václava IV. Během 16. století Dívčí Kámen zpustl a proměnil se v mohutnou ruinu. Naproti hradu se u Třísova nachází zbytky někdejšího keltského oppida, jakéhosi opevněného města z posledních století před začátkem našeho letopočtu. 


Chvalšiny

Vzdálenost z Českého Krumlova: 12 km SZ | GPS: 48°51'13.81"N, 14°12'40.337"E 

Severozápadně od Českého Krumlova leží malá obec Chvalšiny, známá jako rodiště geniálního schwarzenberského stavitele a projektanta známého plavebního kanálu, inženýra Josefa Rosenauera (1735-1804). Jeho osobnost připomíná tamní muzeum, za pozornost stojí také gotický kostel sv. Máří Magdalény s cennou síťovou klenbou v hlavní lodi.


Boletice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 9 km Z | GPS: 48°49'29.535"N, 14°13'2.415"E 

Vítaným zpestřením pěší a cykloturistiky se stal nedávno zpřístupněný vojenský výcvikový prostor Boletice - poměrně rozsáhlá oblast severně od Lipenského jezera a západně od Českého Krumlova se zachovalou přírodou a několika významnými stavebními památkami. Mimořádně cenný románský kostel sv. Mikuláše z konce 12. stol., pozdně gotická úprava. Sídlo správy Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jv od obce na vrchu Hradiště (Raziberg) malé okrouhlé hradiště.


Hořice na Šumavě

Vzdálenost z Českého Krumlova: 16 km JZ | GPS: 48°45'57.29"N, 14°10'42.332"E 

Obec (700 m n. m.) s velmi starou historií, vznik kolem r. 1272. Gotický kostel na náměstí z r. 1487 s oltářem sv. Kateřiny, patronky horníků. Od r. 1816 do r. 1947 lidové pašijové hry - předvádění jednotlivých obrazů ze Starého a Nového zákona. Poválečný pokus o jejich obnovu v českém jazyce skončil neúspěchem. Byl zde natočen první film v délce 250 m (zachycuje pašijové hry). Místními ochotníky opět obnoveny v r. 1991. V r. 1948 byl zde objeven bronzový poklad z let 1300-1000 př. n. l., je uložen v českokrumlovském muzeu. Milovníky technických památek čeká zajímavá podívaná v muzeu radiopřijímačů v Hořicích na Šumavě.


Lipenské jezero

Vzdálenost z Českého Krumlova: 22 km JZ | GPS: 48°44'16.685"N, 14°6'37.947"E 

K největším lákadlům vzdálenějšího okolí města Český Krumlov patří především Lipenské jezero. Napuštěno bylo v roce 1959 a postupně se stalo jednou z nejvyhledávanějších rekreačních oblastí v ČR. Je oblíbeným cílem rekreantů, rybářů, turistů a letních i zimních sportovců. Řada měst na jeho březích patří k vyhlášeným cílům návštěvníků zdejšího regionu. 


Horní Planá

Vzdálenost z Českého Krumlova: 30 km JZ | GPS: 48°46'2.499"N, 14°1'57.27"E 

Obec u horní části nádrže Lipno (776 m n. m.). Táhlé náměstí s patrovými domy se podobá městečkům v rakouském příhraničí. Zajímavé jsou budova radnice, kostel (naposledy přestavěn v r. 1708), náměstí s parkem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Po naučné stezce dojdeme k rodnému domku spisovatele Adalberta Stiftera, ve kterém je muzeum. V parku nesoucím spisovatelovo jméno se nachází jeho socha. Nedaleko od ní krásná vyhlídka na Plechý a na stěnu Plešného jezera se Stifterovým obeliskem. Nad městem poutní místo Dobrá Voda

Vítkův Hrádek

Vzdálenost z Českého Krumlova: 47 km JZ | GPS: 48°37'51.469"N, 14°16'41.299"E 

Zřícenina malého hrádku, který je nejvýše položeným hradem v ČR (1053 m n.m.) , založen pravděpodobně ve 2. pol. 13. stol. Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti, zanikl pravděpodobně v 1. pol. 15 stol. V letech 1948 - 1989 sloužil vojákům jako pozorovatelna. V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost nově opravený s obnovenou rozhlednou, z níž mohou návštěvníci opět obdivovat krásy Lipenského jezera, Šumavy, Blanského lesa, Novohradských hor, za dobré viditelnosti Alp.


Čertova stěna

Vzdálenost z Českého Krumlova: 32 km J | GPS: 48°37'51.469"N, 14°16'41.299"E 

Národní přírodní rezervace. Chráněný geologický útvar v krajinném reliéfu skal a zakrslých borovic s mohutným kamenným mořem. Chráněný skalnatý ostroh "Čertova kazatelna", řečiště Vltavy s balvany a mísovitými prohlubněmi tzv. Obřími hrnci ("Čertovi proudy"). 


Vyšší Brod

Vzdálenost z Českého Krumlova: 28 km J | GPS: 48°36'57.528"N, 14°18'42.57"E 

Dříve jedno z nejslavnějších míst (593 m n. m.), kde se vázaly vory plující dále po Vltavě do Prahy. Obvyklé východisko vodáckého sjíždění Vltavy. Na náměstí gotický kostel sv. Bartoloměje, na hřbitově dřevěný šumavský kříž, na náměstí radnice z r. 1525 a kašna. Klášterní komplex založen r. 1259 Vokem z Rožmberka je dnes opět obývaný řeholníky - areál kláštera je národní kulturní památkou. V objektu kláštera kostel Nanebevzetí P. Marie, Poštovní muzeum, kaple sv. Anny z r. 1645. V mariánské kapli obraz Vyšebrodské madony. Vyšebrodská knihovna se 70 tisíci vzácnými knihami, obrazárna, rajská zahrada. Nad městem (2km od V. Brodu) kaple P. Marie (Maria Rast am Stein), v pseudorománském slohu z r. 1888, uvnitř Panna Marie s Jezulátkem, vede sem křížová cesta z Vyššího Brodu se 14 zastaveními.


Rožmberk nad Vltavou

Vzdálenost z Českého Krumlova: 23 km J | GPS: 48°39'15.302"N, 14°21'54.59"E 

Hrad na skalnatém ostrohu nad ohybem Vltavy byl založen Vítkem z Rožmberka ve 13. stol. Z raně gotického Horní hradu se zachovala pouze věž Jakobínka. Dolní hrad přestavěn novogoticky na památník rodu Buquoyů. Pod hradem Latrán. Děkanský kostel sv. Mikuláše. Brzdový kámen. 


České Budějovice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 25 km SSV | GPS: 48°58'28.089"N, 14°28'27.63"E 

Jihočeská metropole, město piva a město tužek. Těmito názvy bývají označovány České Budějovice, ležící v rovině na soutoku řek Vltavy a Malše. Za své založení r. 1265 vděčí českému králi Přemyslu Otakarovi II., díky panovnické přízni a poloze na obchodních cestách po řadu století vzkvétaly a svým významem se zařadily mezi přední města v Čechách. Během 19. století se staly průmyslovým centrem, k čemuž napomohl i provoz koněspřežní železnice Budějovice-Linec, zahájený roku 1828. České Budějovice jsou dnes sídlem krajského úřadu, biskupství (založeno 1785), Jihočeské univerzity a místem konání celostátní zemědělské výstavy Země živitelka.


Hluboká nad Vltavou

Vzdálenost z Českého Krumlova: 34 km S | GPS: 49°3'3.771"N, 14°25'54.431"E 

Romantický zámek poblíž Českých Budějovic, patrně vůbec nejvyhledávanější památka jižních Čech. Původní královský hrad ze 13. století prošel mnohými přestavbami, z nichž poslední z let 1845 až 1871 mu vtiskla podobu nadmíru přepychového novogotického sídla knížecího rodu Schwarzenberků. Nedaleko Hluboké, na břehu Munického rybníka, stojí lovecký zámek Ohrada, postavený v letech 1708 až 1721. Dnes v něm sídlí bohatě vybavené lovecké muzeum. K zámku přiléhá také menší zoologická zahrada


Zoologická zahrada Ohrada

Vzdálenost z Českého Krumlova: 33 km S | GPS: 49°2'33.168"N, 14°25'19.898"E 

Zoologická zahrada Ohrada je ideální místo dovolené pro rodiny s dětmi. A to věděl již Adolf Schwarzenberg, který ji nechal z vlastní iniciativy postavit. K vidění je přes 200 druhů živočichů, většina z nich žije v Evropě a mírném pásmu Asie. Zoologická zahrada Ohrada nabízí návštěvníkům po celý rok příjemné a klidné prostředí pro výpravy za poznáváním zvířat. 


Holašovice

Vzdálenost z Českého Krumlova: 25 km SSZ | GPS: 48°58'12.196"N, 14°16'26.587"E 

Vesnice s rozlehlou návsí, kterou lemují unikátně zachované řady zděných usedlostí se zdobenými štíty z 19. století. Jedinečný soubor lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka je od roku 1998 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každoročně koncem července se tu konají Selské slavnosti, na nichž své výrobky nabízí desítky lidových řemeslníků a umělců. Působivé ukázky selského baroka najdeme v mnoha dalších vesnicích na Hlubocku (např. Plástovice, malé Chrášťany, Zbudov aj.). 


Zámek Kratochvíle

Vzdálenost z Českého Krumlova: 38 km SZ | GPS: 49°3'30.47"N, 14°10'8.14"E 

Renesanční zámek postavený v letech 1583 - 1589 pro Viléma z Rožmberka jako letní a lovecké sídlo. Architekt Baltassare Maggi se inspiroval venkovskými vilami italských velmožů, a proto Kratochvíle působí u nás velmi neobvyklým dojmem. Zajímavostí je fakt, že celá stavba stojí kvůli bažinatému podkladu na stovkách dřevěných pilířů. Scenérii zámku doplňuje manýristická renesanční zahrada se záhony ve tvaru působivých geometrických obrazců.


Římov

Vzdálenost z Českého Krumlova: 16 km SV | GPS: 48°51'20.217"N, 14°29'12.63"E 

Významné poutní místo na levém břehu Malše, budované krumlovskými jezuity od roku 1648. Uprostřed obce se nachází kostel s loretánskou kaplí a ambity; odtud lze absolvovat asi šestikilometrovou procházku po křížové cestě, jejíchž 25 zastavení je citlivě zasazeno do krajiny. V obci najdeme barokní zámeček, původně jezuitskou rezidenci.